ContactStichting Garabandal Centrum Nederland

Voorzitter: Vacant (Wim Langeveld is om gezondheidsredenen teruggetreden)
Secretariaat: Marianne Windmeijer
Telefoon: 06-17337679