De Voorspellingen

In Garabandal heeft Maria drie bovennatuurlijke gebeurtenissen voorspeld:

  1. De Waarschuwing
  2. Het Grote Wonder
  3. De Goddelijke Zuivering

U kunt op deze site lezen wat de ziensters in verschillende interviews door de jaren heen over de Waarschuwing en het Grote Wonder hebben gezegd. De voorwaardelijke Straf of zuivering, waarvan zij in de nachten van 19 en 20 juni 1962 in Garabandal een angstaanjagende voorschouw kregen, beschrijft het vooruitzicht wat wij volgens Maria hebben als we ons verder van het geloof zullen wenden.

Deze hoofdgebeurtenissen worden bovennatuurlijk genoemd, omdat zij geen natuurlijke oorzaak hebben, maar een direct handelen zijn van de Schepper, van Christus de Heer in een bepaalde periode van de Kerk- en Wereldgeschiedenis. Het wordt in verband gebracht met de Wederkomst van de Heer. Volgens uitlatingen van Conchita, de hoofdzienster in Garabandal, heeft Maria verschillende malen tegen de ziensters gezegd dat haar Zoon zal wederkomen. Een duidelijke aanwijzing hebben wij dat Maria de datum 2 Juli 1961 had uitgekozen om voor de eerste maal in Garabandal te verschijnen. Op deze datum werd in de oude kerkelijke kalender (nu 31 mei) het feest van ‘Maria visitatie’ gevierd. Het bezoek van Maria aan haar nicht Elisabeth, toen was zij in verwachting van de Jezus de Verlosser, de eerste komst van de Heer. Na 2000 jaar komt zij in Garabandal, haar Nazareth van deze tijd om de tweede komst van haar Zoon voor te bereiden, met de Waarschuwing, het Grote Wonder, en de Zuivering. Op welke wijze de Heer wederkomt ligt nog in het duister.

Laten wij bidden om verlichting van de H. Geest, opdat wij de gegevens welke in Garabandal geopenbaard zijn op de juiste wijze leren verstaan

Veni sancti Spiritus!