Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren

Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren

Het ‘afstotelijke’ gebed: die eens Maria was

  • Dat vluchtige -in nog geen dertig tellen te bidden– maar ook dat geduchte gebed, naar Maria’s eigen woorden, dit gebed dat begint met de Drievuldigheid, is in al zijn bondigheid een samenvatting van geheel ons Geloof. Dat op de eerste plaats.
  • Ten tweede waarschuwt het ons voor de verwording van alle moraal en de totale verwoesting van het Christendom met de toevoeging dat hieruit rampen en een oorlog moeten voortkomen.
  • Ten derde bevat dit korte gebed een steeds terugkerende roep om tegenover de kwade geest, de goede Geest af te bidden voor de komst van het nieuwe Geloofsreveil dat met nadruk door Maria wordt aangekondigd en waarin Zij een groot aandeel zal hebben.

 

Gebed van de Vrouwe

Want hele volkeren zullen toetreden tot de Moederkerk. En onder die volkeren zullen er zijn die nooit van Haar gehoord hebben en zich dan tot haar wenden.

Maar ook zullen er volkeren komen die Haar destijds afgewezen hebben en Haar nu weer gaan aanroepen, juist vanwege deze opzienbarende volkeren toestroom zal aan Haar oude naam ‘Maria’ die eeuwenlang in de mond lag van een kleine kudde, een gans nieuwe naam toegevoegd worden: ‘Vrouwe van alle Volkeren’

Dit als een blijvende herinnering aan die volkeren-bekeringen en aan die indrukwekkende ommekeer in de verering van de Moeder Gods.

Dit is de diepe zin van die opvallende vier woordjes; die EENS Maria was!

Zij blijft Maria, maar Zij krijgt er een tweede, nieuwe naam bij!

amandus-8-dec-1991

Uitdrukkelijk voegt Zij hier aan toe, dat Vrouwe: ‘Moeder’ betekent. Daarmede wordt dat woordje ‘Vrouw’ op de eerste bladzijde van Genesis, in de juiste betekenis geplaatst en zou men Haar ook nog de Koninginne van alle exegeten kunnen noemen!

Dat ‘afstotelijke’ EENS wordt hiermede dat hevig ‘aantrekkelijke’ EENS, want die vier woordjes zijn het zegel dat Maria drukt op Amsterdams bezoek en is al een profetie op zich.

P .Amandus Korse O.F.M.  z.g.   Warmond, Oktober 2004

Er is een DVD beschikbaar van 8 dec. 1991 in de kapel van de Vrouwe  van Alle Vokeren. Celebrant en predikant is pater Amandus Korse.o.f.m. z.g. Na deze Eucharistieviering gaf de zieneres Ida Peerdeman tekst en uitleg betreffende  het gebed en afbeelding van de Vrouwe van Alle Volkeren.. De prijs is € 7 inclusief  verzendkosten

Besteladres: Stg. Garabandal Centrum Nederland. Wim Langeveld. J.P. Gouverneurlaan 43, 2171 ES Sassenheim. Tel. 0252  214191 E-mail: [email protected]


Verzoek van de Vrouwe van alle Volkeren aan de H. Vader

Uit de 46ste BOODSCHAP
10 mei 1953

Bijzondere boodschap voor de paus

paus-franciscus
Is het paus Franciscus die het gebed in het openbaar gaat voorbidden?

“Daar staat de Vrouwe voor mij. Zij zegt: “Ik kom vandaag een bijzondere boodschap brengen. Vraag aan de Heilige Vader of hij het gebed, dat Maria als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster onder de titel van ‘de Vrouwe van alle Volkeren’ gegeven heeft aan de wereld, wil bidden en voorbidden aan de volkeren. 1.)  Zeg hem: Apostel van de Heer Jezus Christus, leer uw volkeren dit eenvoudige, maar zo diepzinnige gebed. Het is Maria, de Vrouwe van alle Volkeren, die u dit vraagt. Gij zijt de herder van de Kerk van de Heer Jezus Christus. Hoed uw schapen. Weet wel: grote dreigingen hangen over de Kerk, hangen over de wereld. Nu is het tijdstip gekomen waarop gij zult spreken over Maria als Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster onder de titel ‘de Vrouwe van alleVolkeren’. Waarom vraagt Maria dit van u? Omdat zij gezonden is door haar Heer en Schepper, om onder deze titel en door dit gebed, de wereld te mogen verlossen van een grote wereldcatastrofe. Gij weet dat Maria wil komen als de Vrouwe van alle Volkeren. Nu vraagt zij dat de mensen deze titel van u, de Heilige Vader, mogen horen. De sacrista van de paus (De vroegere sacrista van de paus, Mgr. v. Lierde. z.g.)  zal deze boodschap, gelijk de andere, aan de Heilige Vader geven. Door dit gebed zal de Vrouwe de wereld redden. Ik herhaal deze belofte nogmaals.”

(1,) Terwijl de Vrouwe dit zegt, ziet de zieneres een paus, maar het is niet paus Pius XII

PER MARIAM AD JESUM


Robert Lemm: “De Vrouwe van alle Volkeren”

Tussen 1945 en 1959 verscheen de Maagd zesenvijftig maal in Amsterdam aan Ida Peerdeman. Zij wilde de verspreiding van een nieuwe titel, een nieuwe     afbeelding en een nieuw gebed, en beloofde de eenheid onder de volkeren als de Kerk haar grootste en laatste dogma zou afkondigen, dat van Medeverlossers, Middelares en Voorspreekster.

Vrouwe van alle volkerenHet bisdom Haarlem deed het gebeuren af als ‘natuurlijk te verklaren’, vond de boodschappen ‘verward’ en verbood de openbare verering. Rome volgde dat oordeel. In 1996 gaf wijlen bisschop Bomers de publieke devotie vrij; recentelijk durfde zijn opvolger, Mgr. Jozef Marianus Punt, de verschijningen bovennatuurlijk en authentiek te noemen.

Hoe belangrijk in de mariale geschiedenis is Amsterdam? Hoe lang zal het nog duren eer Rome inziet dat de stad van het Mirakel van 1345 en de Stille Omgang sinds 1880 gevierde oorden als Lourdes en Fatima qua reikwijdte overtreft? Hier immers spreekt de Vrouwe alle Volkeren, inclusief de islamitische en de oosterse! Amsterdam heeft derhalve een mondiale betekenis. Wat verhullen Ida’s ‘Blauwe Boekje’ en (nog steeds achtergehouden) ‘Eucharistische Belevenissen’? In De Vrouwe van alle Volkeren ontvouwt historicus en hispanist Robert Lemm de visie dat Amsterdam samenhangt met de ingrijpendste optredens van Maria sinds 1830. De erkenning van 2002 heeft de strijd rond Amsterdam verhevigd. In binnen- en buitenland dringen vanuit katholieke kringen zowel instemmende als afkeurende geluiden door. Wat ijveraars en kritikasters drijft, is een ander fascinerend aspekt van de Vrouwe, die immers bij voortduring voorspelde dat de strijd rond het beslissende dogma de proportie zou hebben van een wereldbrand.

Uitgeverij Aspekt. ISBN 90-5911-216-4  Verkrijgbaar in de boekhandel

Deel dit bericht:

Meer berichten:

Garabandal, Alleen God Weet het!

“Garabandal, solo Dios lo sabe”, vertaald naar “Garabandal, alleen God weet het”, is de eerste film die het waargebeurde verhaal van de verschijningen van de

Wanneer komt de Waarschuwing?

REPORT WRITTEN BY DR. RICARDO PUNCERNAU, NEUROPSYCHIATRIST Barcelona, December 1974. Dr. Ricardo Puncernau. Why did I go to Garabandal so many times? Well, I do

Ida Peerdeman. zg.

Overleden in Amsterdam, op 17 juni 1996 Door Pater Amandus Korse. ofm z.g. , vroegere biechtvader van Ida Ida Peerdeman kwam altijd bij me over

Garabandal, de up to date van Fatima

Een Gedenkwaardig Interview met een groot Bisschop over  Garabandal.  Door Pastoor Alfred Combe z.g., vroegere    promotor van de Franse Garabandal beweging Mgr. Joao Pereira Venancio

H. Moeder Teresa en Garabandal

In haar brief aan de bisschop van Santander, Juan Antonio del Val Gallo, gedateerd 10 november 1987, schreef de op 4 april 2016 door paus

Infrastructuur rond Garabandal sterk verbeterd

DE TIJDSOMSTANDIGHEDEN WANNEER HET GROTE WONDER PLAATSVINDT Volgens Conchita heeft Maria daarover o.m. het volgende gezegd als honderdduizenden  mensen op een bepaald tijdstip optrekken naar