Aanbidding in Amsterdam

Aanbidding in Amsterdam

 Initiatiefgroep ‘Aanbidding Amsterdam’ In 2010 begon de Initiatiefgroep ‘Aanbidding Amsterdam’ met het wekelijks organiseren van Stille Aanbidding. Sindsdien is er elke donderdag en vrijdag Eucharistische Aanbidding. Allereerst vond dit plaats in de R.K.-kerk ‘de Liefde’ aan de Da Costakade. En sinds 2012 mogen we gebruikmaken van de Kapel van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en ondersteunen we ook door het jaar heen de Eucharistische Aanbidding in de Begijnhofkapel. De hoop is en blijft dat er in Amsterdam een Aanbiddingskapel komt waar Onze Lieve…

Lees Meer Lees Meer

H. Moeder Teresa en Garabandal

H. Moeder Teresa en Garabandal

MOEDER TERESA EN GARABANDAL In haar brief aan de bisschop van Santander, Juan Antonio del Val Gallo, gedateerd 10 november 1987, schreef de heilig verklaarde Moeder Teresa: “Het was in 1970, achttien jaar geleden, dat ik voor het eerst hoorde over de verschijningen van San Sebastian de Garabandal in Spanje Soms lijkt het lang geleden, op andere momenten alsof het gisteren was. Vanaf het begin voelde ik dat die gebeurtenissen authentiek zijn.” [uit ‘Los Pinos De Garabandal Iluminaran Al Mundo’…

Lees Meer Lees Meer

Een valse profetes uit Ierland

Een valse profetes uit Ierland

Beste mensen,   Zoals velen van u weten, circuleren er boodschappen op internet van “Maria Divine Mercy”. Deze boodschappen die gepubliceerd zijn in vele talen op websites die “de waarschuwing” heten, hebben hun weg gevonden over de hele wereld en vele mensen gelovcen dat deze boodschappen inderdaad gegeven zijn door Jezus, Maria en God de Vader. Gelukkig is het aantal gelovigen in deze boodschappen momenteel aan het afnemen. Nadat o.a Vassula Ryden deze boodschappen als vals heeft bestempeld en Mirjana…

Lees Meer Lees Meer

Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren

Het gebed van de Vrouwe van alle Volkeren

Het ‘afstotelijke’ gebed: die eens Maria was Dat vluchtige -in nog geen dertig tellen te bidden– maar ook dat geduchte gebed, naar Maria’s eigen woorden, dit gebed dat begint met de Drievuldigheid, is in al zijn bondigheid een samenvatting van geheel ons Geloof. Dat op de eerste plaats. Ten tweede waarschuwt het ons voor de verwording van alle moraal en de totale verwoesting van het Christendom met de toevoeging dat hieruit rampen en een oorlog moeten voortkomen. Ten derde bevat…

Lees Meer Lees Meer

Infrastructuur rond Garabandal sterk verbeterd

Infrastructuur rond Garabandal sterk verbeterd

DE TIJDSOMSTANDIGHEDEN WANNEER HET GROTE WONDER PLAATSVINDT Volgens Conchita heeft Maria daarover o.m. het volgende gezegd als honderdduizenden  mensen op een bepaald tijdstip optrekken naar het Grote Wonder in Garabandal: * Zijn alle wegen klaar * Zijn er parkeerplaatsen aangelegd* Zijn de weggetjes naar omliggende bergen ontsloten (van waaruit men een  uitzicht heeft op de pijnbomen) * Is er onderkomen voorhanden.(echter niet voor alle) * Is de Spaanse noordelijke vierbaansweg (Bilbao-Oviedo)  tot de dichtst mogelijke afslag(Pesues) naar Garabandal klaargekomen. * Is…

Lees Meer Lees Meer