Archief van
Maand: oktober 2016

Eucharistische Aanbidding en de Boodschappen van Garabandal

Eucharistische Aanbidding en de Boodschappen van Garabandal

Boodschap van 18 oktober 1961
Deze Boodschap bevestigde dat het belangrijk is veel offers te brengen en boete te doen én vaak het ALLERHEILIGST SACRAMENT TE BEZOEKEN
Als eerste punt werd gezegd dat de mensen goed moesten leven en als ze dat niet deden, zouden ze daarvoor een zware straf over hen heenkomen. Er werd gewaarschuwd dat de beker steeds voller geraakte en dat, wanneer de mensen niet veranderden de.straf niet meer te vermijden is.

De 2e Boodschap van 18 juni 1965

Bij monde van de Heilige Michael klaagde O.L. Vrouw dat eerste boodschap niet serieus genomen was en zij waarschuwde dat dit haar laatste Boodschap zou zijn. Ze zei dat de beker die eerst steeds voller geraakte, nu aan het overlopen was; Zij deelde mede, dat veel priesters, bisschoppen en kardinalen op de weg van het verloren gaan liepen en dat zij vele gelovigen met zich meenamen. Zij betreurde het dat er steeds minder belang werd gehecht aan de Heilige Eucharistie. Ze zei dat we Gods toorn door onze inspanningen van ons af zouden wenden als we in oprechtheid er om vroegen, onze verzoeken zouden ingewilligd worden. Haar laatste woorden waren een aansporing om meer offers te brengen en het lijden van Jezus te overwegen.

Pelgrimspad deel 1
Begijnhofkapel in Amsterdam
Helaas moeten we in onze tijd constateren dat inderdaad steeds minder mensen het Allerheiligst Sacrament bezoeken en dat de Heer in de Eucharistie steeds minder aanbidden wordt. Toch zijn gelukkig – God zij dank – ook in onze tijd plekken in Nederland waar Onze Lieve Heer in het Allerheiligst Sacrament wordt aanbeden. In het bisdom Haarlem-Amsterdam is er bijvoorbeeld de Begijnhofkapel, waar de gedachtenis aan het Mirakel van Amsterdam levend wordt gehouden en waar ook vrijwel dagelijks Eucharistische Aanbidding is. Een initiatiefgroep van leken startte in 2010 wekelijks 33 uur Eucharistische Aanbidding, dat tot op de dag van vandaag voortduurt. In de Kapel van de Vrouwe van Alle Volkeren is er dagelijks Eucharistische Aanbidding. En op meerdere plekken zie we hier en daar één of meerdere uren Eucharistische Aanbidding van de Heer weer terugkomen. Voor een overzicht van aanbiddingsplekken in Amsterdam e.o.,bijlage_engelenaanbidding_garanbandal-nl

 

 

H. Moeder Teresa en Garabandal

H. Moeder Teresa en Garabandal

motherteresagirls
H. Moeder Teresa met Conchita in 1976. met Loli. z.g. in 1987, met Jacinta in 1992, Bij Conchita thuis in 1997

MOEDER TERESA EN GARABANDAL

In haar brief aan de bisschop van Santander, Juan Antonio del Val Gallo, gedateerd 10 november 1987, schreef de heilig verklaarde Moeder Teresa: “Het was in 1970, achttien jaar geleden, dat ik voor het eerst hoorde over de verschijningen van San Sebastian de Garabandal in Spanje Soms lijkt het lang geleden, op andere momenten alsof het gisteren was. Vanaf het begin voelde ik dat die gebeurtenissen authentiek zijn.” [uit ‘Los Pinos De Garabandal Iluminaran Al Mundo’ door Maria Josefa Villa de Gallego].

H. Moeder Teresa ontmoette Conchita in de jaren 1970 en vanaf toen waren zij vrienden. Wanneer Moeder naar New York kwam zou ze Conchita via de telefoon opbellen. Op een gegeven moment meldden zowel Conchita en haar man Patrick, zich als vrijwilliger aan bij een gaarkeuken gerund door de Missionarissen van Charity in New York.

    In 1980, tijdens het maken van de BBC film over Garabandal, raakte Moeder achter de schermen indirect betrokken.
    Na het zoeken naar een potentiële locatie voor het interviewgedeelte van de film, maakten regisseur Bill Nicholson, Conchita en vrienden een stop bij het klooster van de Missionarissen van Charity in de Bronx wijk van New York City. Het was het idee van Gladys Dominguez, die deel uitmaakte van het gezelschap, om de zusters te gaan vragen te bidden voor het succes van de film. Niemand die ervan op de hoogte was, maar Moeder Teresa was er op dat moment. Toen Conchita het voorportaal van het klooster betrad werd ze hartelijk begroet door de Zusters die haar allen kenden, en het nieuws werd overgebracht aan Moeder Teresa die in het klooster was, die vervolgens kwam om de zieneres persoonlijk te begroeten.
    Toen Moeder naar de reden van het bezoek van Conchita vroeg en toen haar verteld werd over de film, vroeg ze meteen of de bisschop van Santander zijn toestemming gegeven had. Conchita had bisschop del Val over de film opgebeld   ( zie onder het Mysterie van Garabandal de bewuste BBC film) )en hij had in reactie hierop gezegd: “Wees nederig, wees gehoorzaam en praat niet teveel over de (voormalige) bisschoppen.” Conchita nam dit als zijn toestemming aan, echter, toen zij dit probeerde over te brengen aan Moeder Teresa, was deze laatste niet tevreden en zei: “Je moet het de bisschop opnieuw vragen.”
    Toen Conchita vroeg wat ze moest zeggen, schreef Moeder op de rug van een lege envelop: “Vraag hem of je dit kan doen voor de eer en glorie van God en voor geen enkele andere reden.”
    Zodra Conchita weer thuis was belde ze naar het huis van de bisschop, maar hij was weg met vakantie, en het was niet voor de volgende middag dat ze in staat was om hem te spreken te krijgen.
    Toen ze de bisschop de woorden voorlas, die grote bewondering had voor Moeder Teresa, geschreven door de toekomstige Heilige. antwoordde hij enthousiast: “Natuurlijk kun je omwille van die reden doen” en hij verzocht dat de envelop met het bericht naar hem toegezonden werd als souvenir. Conchita voldeed hier zeer dankbaar aan.
    Alvorens New York te verlaten belde Moeder Conchita op en vertelde haar dat ze gebeden had voor de film, die trouwens een groot succes was toen het in het Verenigd Koninkrijk op de televisie uitgezonden werd. (Alle informatie betreffende dit gebeuren is aangeleverd door een ooggetuige.)
    In januari 1992 nodigde Moeder Jacinta uit om haar te komen zien. Zij was toen herstellende van een zware ziekte in haar noviciaat in Tijuana, Mexico, slechts op een paar uur afstand van het huis van de zieneres in Oxnard, Californië. Jacinta maakte de reis op 19 januari 1992. Moeder Teresa stelde haar voor aan haar gemeenschap: “Hier is Jacinta van Garabandal. Garabandal is waar.”
    Haar laatste ontmoeting met Conchita vond plaats in New York slechts een paar weken voor haar dood.
Onder meer uit GARABANDAL JOURNAL, maart-april 2004